Bardzo często są one wręczane chaotycznie i bez z góry określonego celu. Warto w tym zakresie naśladować duże korporacje, które wręczają określone upominki tylko i wyłącznie wskazanej grupie odbiorców. W ten sposób, nawet gdy taka osoba nie dokona zakupu, to z pewnością inne osoby w tej grupie będą mogły rozpoznać tą markę i ewentualnie dokonać zakupu. Moim zdaniem, gdy idzie o torebki, czy też inne przedmioty służące do przenoszenia rzeczy albo też ich noszenia to typowy przykład próby dotarcia do określonej grupy odbiorców.